Zasady dotyczące wykorzystywania plików "cookie"

 

Witamy na naszej witrynie internetowej

Witryna internetowa www.janssenmed.pl stanowi własność Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Celem niniejszego dokumentu jest powiadomienie użytkowników o zasadach gromadzenia informacji o użytkownikach za pomocą plików „cookie” oraz innych technologii gromadzenia informacji.

 

Obowiązek uzyskania zgody na gromadzenie informacji przy użyciu plików „cookie” w świetle przepisów Unii Europejskiej.

W świetle prawa UE podmiot, który zapisuje pliki „cookie” w komputerach osób odwiedzających stronę internetową, musi dostarczyć użytkownikowi przejrzystych i wyczerpujących informacji o sposobach wykorzystywania przez daną witrynę plików „cookie” oraz uzyskać „zgodę” użytkownika na takie postępowanie.

Aby wywiązać się z tego obowiązku, podjęliśmy następujące działania:

 • ustaliliśmy, jakie pliki „cookie” i inne technologie gromadzenia informacji o użytkownikach są wykorzystywane przez tę witrynę, jakim służą celom, jak długo są przechowywane oraz jakie jest ich źródło (wyłącznie odwiedzana witryna, czy również strony trzecie).
 • uwzględniając rodzaje gromadzonych danych wymienione w punkcie (i), oceniliśmy stopień, w jakim stosowanie przez tę witrynę plików „cookie” może być sprzeczne z oczekiwaniami użytkowników co do ochrony ich prywatności.
 • zapewniliśmy „przejrzyste i wyczerpujące” informacje o plikach „cookie” w zakresie odpowiadającym charakterowi zagrożenia prywatności związanego z danym plikiem „cookie”.
 • podjęliśmy decyzje co do właściwej metody uzyskania zgody użytkowników na wykorzystywanie plików „cookie”, w zależności od przeznaczenia tych plików oraz stopnia, w jakim zagrażają prywatności użytkowników. Obowiązek uzyskania zgody użytkownika nie dotyczy pewnych rodzajów plików „cookie”; w tych wypadkach udzielenie takiej zgody nie będzie wymagane.

 

Metody uzyskiwania zgody użytkownika niniejszej witryny na stosowanie plików „cookie”.

Europejskie normy określające metody uzyskiwania zgody na używanie plików „cookie” i innych podobnych technologii gromadzenia informacji o użytkownikach (takich jak piksele zliczające i skrypty wykonywane przez przeglądarkę) wciąż ewoluują. Najpewniejsze z prawnego punktu widzenia jest uzyskanie wyraźnej, uprzedniej zgody użytkownika (tzw. „opt-in”). Rozwiązanie to może być jednak niewygodne dla użytkowników i może utrudniać uzasadnione gromadzenie danych.

Inne rozwiązanie polega na przyjęciu, że wystarczająca jest milcząca zgoda, wyrażona przez przyjęcie pliku „cookie” po otrzymaniu wyraźnej informacji o mechanizmach gromadzenia danych oraz o prostej, łatwo dostępnej metodzie blokowania tych mechanizmów. Dzięki temu odwiedzający witrynę może zgodzić się na niektóre metody gromadzenia danych, a odrzucić inne.

Właściwa metoda uzyskiwania zgody na używanie danego mechanizmu gromadzenia danych zależy od tego, jak bardzo ten mechanizm zagraża prywatności użytkownika; uwzględnia się przy tym następujące informacje:

 • podmiot, który gromadzi dane (odwiedzana witryna czy też strona trzecia),
 • rodzaj gromadzonych danych,
 • cel, do jakiego dane te są wykorzystywane,
 • jak długo dane są przechowywane,
 • charakter witryny, przez którą gromadzone są dane.

W przypadku metod gromadzenia danych, które wymagają zgody użytkownika, stosujemy podejście trzystopniowe:

 • metody gromadzenia danych, które w niewielkim stopniu zagrażają prywatności: wyraźnie informujemy użytkowników o stosowanych mechanizmach gromadzenia danych i zapewniamy łatwy sposób wyłączenia tych mechanizmów; fakt, że użytkownik tego nie zrobił, traktowany jest jak wyrażenie zgody
 • metody gromadzenia danych, które w średnim stopniu zagrażają prywatności: stosujemy to samo podejście, co w przypadku opisanym powyżej, a oprócz tego informujemy użytkowników o stosowanych mechanizmach gromadzenia danych w odpowiednich miejscach serwisu (np. w sąsiedztwie reklam ukierunkowanych lub innych elementów serwisu, które wymagają stosowania określonych mechanizmów gromadzenia danych)
 • metody gromadzenia danych, które w wysokim stopniu zagrażają prywatności: zostanie wdrożony mechanizm uzyskiwania uprzedniej zgody użytkowników (np. baner lub okno „pop-up”, w którym użytkownik musi wyrazić zgodę na użycie określonego mechanizmu gromadzenia danych).

Informowanie o typach stosowanych mechanizmów gromadzenia danych, nie zaś o poszczególnych mechanizmach: Ponieważ witryny internetowe stosują bardzo wiele mechanizmów gromadzenia danych o użytkownikach, Aneks A nie mówi o poszczególnych mechanizmach i nie ocenia stopnia, w jakim poszczególne mechanizmy zagrażają prywatności użytkowników. Mówi on wyłącznie o pewnych kategoriach mechanizmów (np. „pliki cookie stosowane w reklamach”, „pliki cookie stosowane w analizie” itd.), po czym każda z tych kategorii jest oceniana pod względem stopnia zagrożenia prywatności użytkowników. Pozwala to w sposób prostszy i jaśniejszy powiadomić użytkowników o stosowanych metodach gromadzenia informacji.

UWAGA: Ocena mechanizmów gromadzenia informacji stosowanych przez niniejszą witrynę przedstawiona jest w Aneksie A; podane są tam informacje o celach stosowania tych metod, czasie przechowywania informacji oraz sposobach wyłączenia tych mechanizmów (w części „Sposób blokowania plików”).

 

Linki do innych stron internetowych

Niniejsza witryna może zawierać linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad mechanizmami gromadzenia informacji o użytkownikach stosowanymi przez te strony i że niniejsze zasady nie dotyczą tych stron.

 

Kontakt

W razie pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących niniejszych zasad wykorzystywania mechanizmów gromadzenia informacji o użytkownikach lub praktyk stosowanych przez tę witrynę, prosimy skontaktować się z nami:

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

Zmiany w zasadach korzystania z mechanizmów gromadzenia informacji o użytkownikach

Jeśli niniejsze zasady ulegną zmianie, to ich aktualna wersja zostanie opublikowana na tej stronie.

 

Aneks A

Nazwa pliku "cookie"

Źródło

Przeznaczenie

Okres, przez jaki plik jest przechowywany

Sposób blokowania pliku

Google Analytics

Google.com

Ten zewnętrzny plik cookie służy do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie. Pomaga nam również identyfikować obszary witryny, które wymagają udoskonalenia. Plik cookie _ga nie pozwala firmie Janssen na identyfikację osobową użytkownika, ponieważ nie są śledzone żadne informacje ani dane osobowe.

Pliki "cookie" są usuwane po upływie 6 miesięcy od pierwszej wizyty.

Aby włączyć lub wyłączyć obsługę tych plików cookie, należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Ponieważ sposób zmiany tych ustawień jest inny w każdej przeglądarce, bliższych informacji należy szukać w systemie pomocy używanej przeglądarki.

Niezbędne pliki cookie umożliwiające pracę Witryny oraz korzystanie z dostępnych usług i funkcjonalności

Johnson & Johnson

Niezbędne pliki cookie umożliwiają pracę Witryny oraz korzystanie z dostępnych tam usług i funkcjonalności.

Generowane w tym celu pliki cookie są automatycznie usuwane z urządzenia po zamknięciu przeglądarki.

Aby włączyć lub wyłączyć obsługę tych plików cookie, należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Ponieważ sposób zmiany tych ustawień jest inny w każdej przeglądarce, bliższych informacji należy szukać w systemie pomocy używanej przeglądarki.

Pliki cookie przyczyniające się do zwiększenia wydajności Witryny 

Johnson & Johnson

Przyczyniają się do zwiększenia wydajności i użyteczności naszej Witryny. Mogą na przykład pomóc w ustaleniu, czy przeglądarka obsługuje małe programy uruchamiane przez przeglądarkę (tzw. skrypty), zapewniające dodatkową funkcjonalność, a także czy pozwalają zapamiętać zmiany w konfiguracji strony internetowej wprowadzone przez użytkownika (np. wielkość czcionki lub język).

Generowane w tym celu pliki cookie są automatycznie usuwane z urządzenia po zamknięciu przeglądarki.

Aby włączyć lub wyłączyć obsługę tych plików cookie, należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Ponieważ sposób zmiany tych ustawień jest inny w każdej przeglądarce, bliższych informacji należy szukać w systemie pomocy używanej przeglądarki.

ELOQUA

Oracle

Ten zewnętrzny plik cookie służy do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie.

 

Aby włączyć lub wyłączyć obsługę tych plików cookie, należy odpowiednio zmienić ustawienia na tej stronie

HotJar

HotJar

Używane zgodnie z opisem: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information

365 dni

Aby włączyć lub wyłączyć obsługę tych plików cookie, należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Ponieważ sposób zmiany tych ustawień jest inny w każdej przeglądarce, bliższych informacji należy szukać w systemie pomocy używanej przeglądarki.

 

Ostatnia aktualizacja: 14 sierpnia 2019