Proces rejestracji zgody - pytania i odpowiedzi

Więcej informacji na temat zbierania zgody w Janssen - Cilag Polska Sp. z o.o.

Dlaczego udzielona przez Panią/Pana zgoda na użycie adresu e-mail nie może być uwzględniona?

W przypadku, gdy podany przez Panią/Pana adres e-mail został już wcześniej zarejestrowany, nie będziemy mogli przetworzyć Pani/Pana prośby. Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na wysyłanie komunikacji, w tym informacji o charakterze promocyjnym i komercyjnym na adres e-mail, który został już podany przez kogoś innego, np. adres e-mail został już wcześniej podany przez osoby pracujące z Panią/Panem w tej samej placówce, nie możemy przetwarzać Pani/Pana danych w naszym systemie. Dzieje się tak, ponieważ jedno zidentyfikowane konto w naszym systemie, jest powiązane z jednym unikalnym adresem e-mail. Robimy to, aby chronić Pani/Pana dane.

Dlaczego Pani/Pana zgoda jest odrzucana?

Jeśli nie możemy dopasować podanych przez Panią/Pana informacji do konta w naszym systemie, odrzucimy Pani/Pana prośbę. Robimy to, ponieważ uważamy, że Pani/Pan nie jest uprawniona/ny do otrzymywania naszej komunikacji promocyjnej.

Dlaczego Janssen - Cilag Polska Sp. z o.o. potrzebuje dodatkowych informacji, aby przetworzyć zgłoszenie?

Jeśli nie możemy dopasować Pani/Pana automatycznie do danych, które mamy w naszym systemie, Pani/Pana żądanie musi zostać przetworzone ręcznie. W związku z tym jeden z naszych pracowników może skontaktować się z Panią/Panem, aby poprosić o więcej informacji w celu realizacji Pani/Pana żądania. Będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy podane przez Panią/Pana informacje nie są wystarczające do realizacji Pani/Pana prośby.

W przypadku pytań dotyczacych zgody, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta Janssen - Cilag Polska Sp. z o.o.: ra-jnjpl-ehealth_sie@its.jnj.com.

EM-150562