Kontakt z nami

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

Wiśniowy Business Park
ul. Iłżecka 24
02-135 Warszawa
Budynek F
tel.: +48 (22) 237 60 00
faks: +48 (22) 237 60 31
NIP: 5222665719
KRS:0000143626, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zgłoszenie działania niepożądanego

Informacja dla pacjenta:

W razie wystąpienia działania niepożądanego podczas stosowania leku firmy Janssen-Cilag lub stwierdzenia wady jakościowej prosimy zgłosić zaistniałe zdarzenie lekarzowi, który przepisał lek i/lub skontaktować się z osobą odpowiedzialną za nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii w Janssen-Cilag, pod numerem telefonu 0048-22 237 60 00.

Alternatywnie, można również pobrać i wydrukować "Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego" w postaci pliku PDF. Po jego wypełnieniu i podpisaniu (przez pacjenta lub lekarza) prosimy o przesłanie go faksem do firmy Janssen na nr.: 0-22 237 60 37, pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: Janssen-Cilag Polska, Dział bezpieczeństwa farmakoterapii, ul. Iłżecka 24; 02-135 Warszawa